Tekijät

Materiaalin kehitystyössä on käytetty apuna tuhansilta opiskelijoilta kerättyä palautetta. Kiitos!

Oppimateriaalin kierrokset 1–13 ja niihin liittyvät tehtävät ja viikkokoosteet on laatinut Juha Sorva.

Oppimateriaalin kierrokset 14–20 on laatinut Otto Seppälä. Ne eivät ole julki syksyllä, mutta julkaistaan ennen kuin määräajat lähestyvät.

Tehtävien automaattisen arvostelun ovat toteuttaneet Aleksi Vartiainen ja Teemu Lehtinen osin Teemu Sirkiän työn pohjalta.

Materiaaliin upotetut yksityiskohtaiset visualisaatiot Scala-ohjelmien suorituksen vaiheista ovat suunnitelleet Juha Sorva ja Teemu Sirkiä, ja ne on toteuttanut viimeksimainittu. Muut vuorovaikutteiset esitykset on laatinut Juha Sorva.

Oppimisalusta A+ on kehitetty Aallon Learning+Technology -tutkimusryhmässä. Sen pohjana on Teemu Koskisen diplomityöprojekti, jonka jälkeen kehitystyöhön on osallistunut useita henkilöitä.

Luvun 2.7 rajapintavideon tekivät Kimmo Kiiski ja Teemu Koskinen ja luvun 4.1 debuggerivideon Markus Murhu ja Henri Niva. Videoiden käsikirjoittamiseen osallistui myös muuta Aallon Tietotekniikan laitoksen opetushenkilökuntaa.

Luvun 5.6 piilokuvatehtävä on kehitetty Nick Parlanten muotoileman ja David J. Malanin alun perin ideoiman tehtävän pohjalta.

Luvun 8.1 sademäärätehtävä on muunnelma Elliot Solowayn klassikkotehtävästä.

Lukujen 9.2 ja 10.2 inspiraationa ovat olleet vanhat Infocomin seikkailupelit sekä David Barnesin ja Michael Köllingin laatima oppimateriaali.

Luvun 10.1 pohjana on käytetty Keith Schwarzin ideoimaa tehtävää.

Luvussa 12.1 käytetty ajatus ruudukolla keskenään taistelevista ohjelmoitavista "lajeista" on pummittu Nick Parlanten suunnittelemasta evoluutioharjoitustehtävästä.

Eclipsen asennusohjeen laativat Otto Seppälä ja Teemu Sirkiä.

Materiaalissa käytetyt kierrosilmekuvitukset ja piirrokset on tehnyt Christina Lassheikki. Ahmed Ahneen tosin piirsi Jean Tabary.

Materiaalissa käytetään CC BY -lisenssillä julkaistuja valokuvia, jotka ovat Flickr-käyttäjiltä Pietro Schirano, Travis Goodspeed, M 93, William Warby, ja A.Davey.

../_images/imho.png
Palautusta lähetetään...

Palautus on vastaanotettu.