Kirjoja ja linkkejä

Kurssin sisältö määrittyy kurssin tarjoaman materiaalin perusteella. Opintojen tukena voi käyttää myös muita lähteitä, jotka käsittelevät ohjelmointia, Scala-ohjelmointikieltä tai käyttämiämme ohjelmointityökaluja. Tällä sivulla on muutamia valikoituja suosituksia.

Sellaista ohjelmoinnin alkeita opettavaa materiaalia, jossa käytetään Scala-ohjelmointikieltä, on olemassa toistaiseksi vain vähän. Hyvää sellaista materiaalia sitten tietysti vielä vähemmän. Jos löydät jotain sellaista, jota voisi mielestäsi suositella kurssin opiskelijoille tällä sivulla, niin kerro siitä vaikkapa mailaamalla vastaavalle opettajalle tai Piazza-palstalla.

Kirjoja

Ohjelmoinnin perusteita Scalalla

../_images/book_lewis.png

Mark C. Lewis: Introduction to the Art of Programming Using Scala (2012) on aloittelijoille tarkoitettu ohjelmoinnin oppikirja, joka käyttää Scala-kieltä.

Kirja ei ole sisällöltään eikä opetukselliselta otteeltaan yhtenevä meidän kurssimme kanssa. Esimerkiksi asioiden käsittelyjärjestys on hyvin erilainen kuin kurssillamme, ja kirjassa käytetään eri ohjelmointityökaluja.

Tästä huolimatta tämä kirja voi toimia hyödyllisenä lisämateriaalina ja hakuteoksena, ja se on ohjelmoinnin aloittelijalle huomattavasti sopivampaa materiaalia kuin satunnainen nettihaulla löytynyt Scalaa käyttävä kirja tai web-sivu. Kirja kattaa enemmän kuin yhden kurssin verran asiaa, mukaan lukien monia sellaisia aihepiirejä, joita emme käsittele Ohjelmointi 1 -kurssilla lainkaan. Suosittelemme tämän kirjan hankkimista erityisesti niille (monille) opiskelijoille, jotka aikovat suorittaa paitsi tämän ensimmäisen peruskurssin myös jatkokursseja.

Kirjan kotisivujen kautta löydät paitsi lisätietoja kirjasta myös kirjaan liittyviä videoluentoja.

Scala-kielestä kokeneemmille ohjelmoijille

../_images/book_odersky_spoon_venners.gif

Martin Odersky, Bill Venners, Lex Spoon: Programming In Scala (kolmas painos, 2016) ei ole ohjelmoinnin perusteiden oppikirja eikä ohjelmointia yleisesti käsittelevä teos muutenkaan, vaan syvällinen katsaus nimenomaan Scala-ohjelmointikieleen.

Tämä kirja sopii ohjelmointia jo osaavalle lukijalle, joka haluaa perehtyä seikkaperäisesti Scala-kielen eri piirteisiin. Kirja kattaa runsaasti sellaisia Scala-kielen ominaisuuksia, joita ei käsitellä tällä kurssilla.

Kirja on hyvin kirjoitettu, ja suosittelemme sitä kaikille sellaisille, jotka tunnistavat itsensä yllä olevasta kuvauksesta.

Kirjan ensimmäinen painos (2008) on ilmaiseksi luettavana verkossa. Se ei ole kaikilta osin ajan tasalla, sillä Scala-kieli on kehittynyt merkittävästi painosten välissä. Kunhan pidät asian mielessä, voi ensimmäisestä painoksestakin voi olla iloa.

Linkkejä

Scala

http://www.scala-lang.org/
Scalan kotoa löytyy tietoa kieleen liittyvistä teemoista.
Scala Standard Library API Scaladoc
Scalan peruskirjastojen dokumentaatio. Nämä valmiit peruskirjastot ovat tärkeä apuväline suunnitellessa ja koodatessa. Niiden dokumentaatio ei valitettavasti ole vielä kaikilta osin laadukasta tai aloittelijaystävällistä, mutta asia kehittyy vähitellen. Tarvitset tätä dokumentaatiota mm. jatkokursseilla.
The Scala Language Specification
Scala-kielen virallinen määrittely. Sopii hakuteokseksi, kun haluat tarkempaa tietoa tietystä kielen piirteestä. Aloittelijalle tosin paikoin hyvinkin haastavaa luettavaa.
Scala Style Guide
Puolivirallinen suositus Scala-ohjelmakoodin muotoilemisesta tyylikkäästi. Ei ole saavuttanut Scala-ohjelmoijien yhteisön estotonta hyväksyntää. Kurssilaiselle tärkeämpi on kurssimme oma tyyliopas.

Eclipse

Eclipse Downloads
Eclipse-säätiö on tuottanut nimisensä sovelluskehittimen eli IDE:n, jota käytetään tällä kurssilla.
Scala IDE
Scala IDE on Eclipsen lisäosa (plugin), joka mahdollistaa Scala-ohjelmoinnin Eclipsessä.

Palaute

Palautusta lähetetään...

Palautus on vastaanotettu.