Assareille

Tämä sivu on tarkoitettu kurssin assistenttien opastukseksi, mutta on muidenkin kiinnostuneiden luettavana.

Assariaikataulu

Viikko Mitä tapahtuu?
36 aloituskokous (alustavasti: ke 06.09. loppuiltapäivä)
37 kurssi alkaa ke 13.09. luennolla ja sen jälkeen samana päivänä harjoitusryhmillä
38 ensimmäinen deadline ke 20.09. keskipäivällä, jonka jälkeen ASAP ensimmäiset palauteviestit omille tsempattaville.
39  
40  
41  
42  
43 "palauteviikosta" huolimatta on harkkaryhmiä ja deadline
44  
45  
46  
47  
48 tekstipelien arvostelu ASAP ke 29.11. jälkeen; harjoitusryhmiä 29.11. klo 12 jälkeen vain niukasti (ks. alta)
49 harjoitusryhmiä vain niukasti (ks. alta)
50 viimeinen deadline ke 13.12. keskipäivällä; sen jälkeen ei enää harjoitusryhmiä lainkaan
51- palautekoosteen läpikäyntiä

Harjoitusryhmät

Assarien tärkein tehtävä on harjoitusryhmien vetäminen.

Milloin niitä on?

Harjoitusryhmiä vedetään kaikkina harkkaryhmäaikataulussa mainittuina aikoina ke 13.09.2017 klo 17 alkaen kymmenennen kierroksen deadlineen ke 29.11.2017 klo 12 asti. Tämä osuus kuuluu kaikkien assarien työnkuvaan. Tämän jälkeen kurssin viimeisinä kahtena viikkona järjestetään vain muutamia harjoitusryhmiä, joista pääassari sopii niitä vetävien assarien kanssa erikseen.

Ensimmäiset harjoitusryhmäsessiot

Ensimmäisellä harjoituskerralla opiskelijat tutustutetaan kurssin harjoitustehtävien tekemiseen ja palauttamiseen. Opetuskerran aluksi on hyvä käydä läpi seuraavat asiat.

  • Esittele itsesi.
  • Muistuta kurssin keskustelufoorumista (Piazzassa) ensisijaisena sähköisenä neuvontakanavana ja Slack-ryhmästä (ohjelmointi1).
  • Selitä tehtävien luonne ja harjoitusryhmien toiminta: tehtävät tehdään suurelta osin omin päin; ryhmät eivät ole pakollisia, ei ilmoittautumista; saa käydä vapaasti.
  • Muistuta, että parityö on sallittua ja suositeltavaa.

Alkulöpinän jälkeen opiskelijoita voi kehottaa käynnistämään selaimen ja hakemaan esiin kurssin oppimateriaalin, elleivät ole sitä jo tehneet.

Olisi suotavaa, että ensimmäisessä harjoitustilaisuudessaan kaikki osallistujat saisivat ainakin ensimmäisen kierroksen alkupäätä tehtyä ja pääsisivät riittävästi alkuun, että heillä ei ole valtavia ongelmia viimeistellä kierrosta omin päin.

Muuta harjoitusryhmistä

A+:n tarjoamasta neuvontajonosta voi olla suurtakin apua erityisesti ruuhkaisissa ryhmissä. Kannattaa käyttää!

Harjoitussessiot alkavat viimeistään akateemisen vartin virallisesta tasakellonlyömästä. Aikaisemminkin saa aloittaa (varsinkin jos ryhmässä on täyttä) mutta ei ole pakko. Taukoa ei session aikana pidetä.

Assistentti toimii harjoitusryhmissä ei niinkään luennoivana opettajana kuin neuvonantajana. Opiskelijat voivat tulla harjoitusryhmään tekemään haluamiaan tehtäviä omaan tahtiinsa ja kyselemään tarvittaessa apua. Jos assistentista siltä tuntuu (monet opiskelijat kyselevät samaa tms.), voi hän toki selostaa joitain asioita isompaan ääneen koko luokalle. Tyypillisesti assari kuitenkin kiertää neuvomassa opiskelijoita henkilökohtaisesti sitä mukaa, kun nämä sitä pyytävät.

Opiskelijoiden kokemustaso on hyvin vaihteleva, mutta moni harjoitusryhmässä käyvä opiskelija on lähes täysi ohjelmoinnin aloittelija, ja hänelle pitää selittää asiat sen mukaisesti. Erityisesti kurssin alkuvaiheessa opiskelijat saattavat tarvita neuvoja asioissa, jotka assistentista tuntuvat täysin päivänselviltä ja jotka "on selitetty jo moneen kertaan". Kärsivällisyyttä.

Kurssimateriaalin rakenne on hyvä tuntea, jotta osaa arvioida, mitkä asiat ovat opiskelijoille tuttuja missäkin vaiheessa ja jotta osaa vinkata oikean kohdan materiaalista luettavaksi tai kerrattavaksi tarpeen mukaan.

Kannusta mieluummin opiskelijaa miettimään, missä vika on, ja anna epäsuoria vihjeitä kuin ilmoita "kirjoita tohon noin, ni se toimii". Älä koskaan kirjoita koodia opiskelijan puolesta.

Huomattava osa kurssin opiskelijoista suorittaa samanaikaisesti kurssia Ohjelmointistudio 1, ja harjoitusryhmissä varmasti tulee vastaan opiskelijoita, jotka tekevät tuonkin kurssin tehtäviä. Ohjelmointi 1 -kurssin ryhmissä kuitenkin etusijalle on asetettava Ohjelmointi 1 -kurssin tehtäviä tekevät opiskelijat. Auta ihmeessä studiokurssin tehtävissäkin, jos pystyt, haluat ja kerkiät — mutta vain jos ei ole muuta tekemistä! (Sama toki toisinkin päin, jos olet assarina molemmilla kursseilla. Priorisoi studiokurssin sessiossa tuon kurssin tehtäviä.)

Tsemppausviestit

Suurin osa opiskelijoista jaetaan assarien kesken "tsempattaviksi", ja assarit lähettävät omille opiskelijoilleen aina deadlinen jälkeen palautetta kurssin etenemisestä. Mahdollisuuksien mukaan annetaan palautetta myös opiskelijan lähettämistä ratkaisuista (esim. ohjelmointityyli).

Tähän kannattaa varata tunti tai reilu tunti viikoittain, mieluiten keskiviikkoiltapäivällä tai -illalla tai torstaina.

Tsemppausjärjestelyistä sovitaan tarkemmin aloituskokouksessa ja mailitse.

Tehtävien tarkastamisnakit

Kurssilla on kaksi tehtävää, joita A+ ei arvostele (luvuissa 10.2 ja 12.2). Näiden tehtävien arvostelu on assareiden homma.

Suurin osa assareista arvostelee opiskelijoiden laatimia tekstipelejä kierroksen 10 jälkeisellä viikolla. Tarkastuksen yksityiskohdista sovitaan erikseen mailitse. Pääassari puolestaan hoitaa luvun 12.2 robottikilpailutehtävän arvioinnin.

Keskustelufoorumit

Kysymyksiin vastailu Piazzassa on vapaaehtoista (paitsi niille assareille, joiden kanssa on erikseen sovittu Piazza-päivystysvuoroista). Kurssin Slack-kanavalla hengailu on vapaaehtoista.

Poissaolot

Jos sinulle tulee pakottava poissaolo harjoitusryhmästä, koeta hankkia itsellesi joku muu assari sijaiseksi (esim. vaihtamalla vuoroja keskinäisesti). Mikäli tämä ei onnistu, järjestä luokkaan harjoitusryhmän peruuntumisesta kertova lappu. Ilmoita tällöin asiasta pääassarille ja mielellään myös Piazzassa. Harjoitusryhmän tyhjilleen jättäminen ilmoituksetta ei ole hyväksyttävää.

Jos poissaolo vaikuttaa muihin tehtäviin kuin harjoitusryhmän vetämiseen, ilmoita asiasta pääassarille ensi tilassa.

Työnantaja

Assistenttien työnantaja on Tietotekniikan laitos.

Palautusta lähetetään...

Palautus on vastaanotettu.