Luku 1.1: Kurssin esittely

Tästä sivusta:

Pääkysymyksiä: Mistä tässä kurssissa on kysymys? Miten kurssilla toimitaan?

Mitä käsitellään? Kurssin tavoitteita, osasuorituksia, toimintatapoja, arviointia ja tiedotus- ja neuvontakanavia.

Mitä tehdään? Luetaan. Tutustutaan kurssin keskustelupalstaan.

Suuntaa antava vaativuusarvio: Helppo.

Suuntaa antava työläysarvio:? Puoli tuntia tai alle.

Pistearvo: A5.

Oheisprojektit: Ei ole.

../_images/kayttaja1.png

Johdanto

Tervetuloa Ohjelmointi 1 -kurssille!

Tässä materiaalissa, jonka ensimmäistä lukua nyt luet, yhdistyvät oppikirjaa vastaava lukemisto ja harjoitustehtävät. Tehtävineen ja liitteineen materiaali kattaa koko kurssisisällön. Kurssilla ei ole virallista oppikirjaa. Joitakin kirjaehdotuksia on annettu erillisellä Kirjoja ja linkkejä -sivulla.

Kurssimateriaali sijaitsee oppimisympäristössä nimeltä A+, jota käytämme myös tehtävien palauttamiseen ja arviointiin.

Kurssimme verkossa tarjoama aineisto on sen verran monimuotoista, ettei sitä saa mielekkäällä tavalla esille Aallon yleiseen MyCourses-järjestelmään. Kurssimateriaali sijaitsee siis tässä oppimisjärjestelmässä nimeltä A+, jota käytämme myös tehtävien palauttamiseen ja arviointiin.

Tälle kurssille ei tarvitse eikä voi ilmoittautua Oodissa. Riittää kun ilmoittaudut kurssin etusivulla A+:ssa.

Kurssin tavoitteet

Hyvin laveasti sanottuna kurssin tavoitteet ovat seuraavat.

Kurssin jälkeen toivottavasti...

... olet tullut tulokseen, ettei ohjelmointi ole ihan typerää touhua.

... ja osaatkin ohjelmointia ainakin jonkin verran.

Jotta näiden tavoitteiden ymmärtäminen olisi lainkaan mahdollista, poiketaan hetkeksi itse aiheeseen ja palataan sitten kurssijärjestelyihin.

Ohjelmointi on tietokoneohjelmien laatimista, mutta mitä ovat ohjelmat? Ja mikä lasketaan tietokoneeksi?

Ohjelmat tietokoneissa

../_images/laitteita.png

Tietoteknisiä laitteita: kännykkä, pankkiautomaatti, peliohjain, auto, läppäri.

Erilaisia laitteita

Tietoteknisiä laitteita luokitellaan usein:

 1. yleiskäyttöisiin tietokoneisiin (general-purpose computer), jollaista voi käyttää erilaisiin tarkoituksiin (esim. pöytätietokoneet, läppärit),
 2. sulautettuihin järjestelmiin (embedded system) eli laitteisiin, joilla on yksi tai muutama tarkoitus ja joissa on sisäänrakennettu tietokone (esim. kulkuneuvot, pankkiautomaatit, pesukoneet, tulostimet, robotit, monet lelut).

Molemmanlaisten laitteiden toiminta perustuu siihen, että tietokone suorittaa ohjelmia (program), jotka ohjaavat järjestelmää toimimaan halutulla tavalla. Tällä kurssilla keskitymme yleiskäyttöisiin tietokoneisiin, mutta samat pääperiaatteet toimivat myös sulautetuissa järjestelmissä.

Entä kännykät?

Ovatko matkapuhelimet yleiskäyttöisiä tietokoneita vai sulautettuja järjestelmiä? Millä perusteella? Mieti itse ja selvitä halutessasi Internetistä, mitä asiasta on sanottu.

(Kurssimateriaalin harmaareunuksisissa laatikoissa, kuten tässä, on lisämateriaalia, jonka ohittaminen ei haittaa kurssisuoritusta. Esimerkiksi äskeinen on täysin vapaaehtoinen harjoitus, josta ei saa pisteitä mutta josta voi vaikka oppia jotain.)

Erilaisia ohjelmia

../_images/sovellusohjelmia.png

Erilaisia sovellusohjelmia.

Useimmille suomalaisille tuttu ohjelmatyyppi on sovellusohjelma eli sovellus (application; erityisesti mobiililaitteiden yhteydessä nykyään usein suomeksikin "applikaatio"). Sovellus tarjoaa käyttäjälle palveluita tiettyyn aihepiiriin liittyvien tehtävien suorittamiseen. Tekstinkäsittelyohjelma, tietokonepeli ja WWW-selain ovat esimerkkejä sovelluksista.

Sovellusten ohella muita ohjelmatyyppejä ovat:

 • Ohjelmakirjasto (software library) eli valikoima yleiskäyttöisiä osaohjelmia, joita voi hyödyntää eri ohjelmien toteutuksessa.
 • Ajuriohjelma (driver), joka ohjaa tietyn oheislaitteen käyttöä.
 • Käyttöjärjestelmä (operating system) kuten Windows tai Linux, joka muun muassa hallinnoi laitteistoresursseja ja tarjoaa loppukäyttäjälle mahdollisuuden käynnistää haluamiaan sovelluksia.

Tällä kurssilla keskitymme sovellusohjelmiin: harjoitustehtävissämme esiintyvät esimerkiksi seikkailupeli, kokemuspäiväkirja ja robottisimulaattori. Sovellusten laatimisessa käytämme apuna valmiiksi laadittuja ohjelmakirjastoja. Ajuriohjelmia ja käyttöjärjestelmiä emme suoranaisesti käsittele, mutta kurssilla opitut yleiset ohjelmointikäsitteet ovat sovellettavissa niissäkin yhteyksissä.

Ohjelmien ja ohjelmoinnin luonteeseen palaamme materiaalin seuraavassa luvussa 1.2. Jatketaan nyt kurssiesittelyä.

Kurssin tavoitteet uudestaan

Kurssin tavoitteena on siis, että oppisit laatimaan ja muokkaamaan pienehköjä sovellusohjelmia kuten pelejä tai kirjanpito-ohjelmia. Lisäksi toivomme, että huomaat, että moinen voi olla sekä hauskaa että hyödyllistä!

Kuten kurssin nimestäkin huomaa, ei tämä ensimmäinen ohjelmointikurssi yksinään tee kenestäkään ohjelmoinnin mestaria, vaikka konkreettisia taitoja jo saavutetaankin. Tämä kurssi on tarkoitettu ensimmäiseksi osaksi ohjelmoinnin perusopintoja.

Esitiedot

Kurssi ei edellytä esitietoja ohjelmoinnista.

Tietokoneen ja Aallon tietojärjestelmien käytön perusteet pitää osata: webin selaaminen, sähköposti, yliopiston Linux-koneiden peruskäyttö. "Mikä on tiedosto?", "Mikä on kansio/hakemisto?", jne.

Tietokoneen käytön perusteet pitää osata: webin selaaminen, sähköposti ja oman työympäristön perusasiat, oli ympäristönä sitten Linux, Windows tai OS X.

Vaikka kurssin ensisijainen opetuskieli on suomi, niin jonkinmoinen englannin kielen taito tulee tarpeeseen. Moniin esimerkkeihin ja tehtäviin liittyy englanninkielisiä dokumentteja. Tämä heijastaa sitä, että ohjelmointi on kansainvälinen ala ja monet aiheeseen liittyvät web-sivustot ja työkalut ovat englanniksi. Yritysten ohjelmointiprojekteissa myös hyvin usein käytetään englantia.

Yksinkertaisesta koulutason matematiikasta on apua yksittäisissä kohdissa kurssia, mutta vaatimukset eivät tältä osin ole suuret.

Osasuoritukset

Kurssiin kuuluu kolme osasuoritusta, joista kaksi ensimmäistä kytkeytyvät yhteen:

 1. Harjoitustehtävät ovat kurssin ylivoimaisesti tärkein osa. Tehtävistä saa arvosanan 0–5, joka on samalla myös arvosanasi koko kurssista. Kurssin läpäiseminen edellyttää hyväksyttyä arvosanaa harjoitustehtävistä eli vähintään ykköstä.
 2. Tämän oppimateriaalin luvuista kerätään lukukohtaista palautetta eli ajankäyttöarvio sekä askarruttamaan jääneitä kysymyksiä, mielipiteitä yms. Tämä on pakollinen osa kurssia!
 3. Lopuksi pitää täyttää kurssipalautekysely, jossa arvioidaan kurssia kokonaisuutena ja joka julkaistaan oppimateriaalin lukuna numero 13.1. Myös kurssipalautekysely on pakollinen.

Alla on kerrottu lisää harjoitustehtävistä ja lukukohtaisesta palautteesta. Kurssipalautekyselystä muistutetaan vielä erikseen aikanaan.

Kurssilla ei ole tenttiä.

Harjoitustehtävät

Kurssin harjoitustehtävät on upotettu tähän oppimateriaaliin. Tulet tehneeksi ne samalla kun perehdyt oppimateriaalin lukuihin. Luvut jakautuvat kierroksiin ja tasoihin, mistä lisää seuraavaksi.

Kierrokset

Tehtävät jakautuvat ajallisesti kierroksiin 1–12; kierroksella 13 on vain kurssipalautekysely eikä varsinaisia tehtäviä. Jokaisella kierroksella on määräaika, deadline, johon mennessä kierroksen suoritukset on palautettava. Ensimmäisen kierroksen deadline on ke 20.09.2017 klo 12:00 päivällä. Seuraavien kierrosten määräajat ovat yleensä viikon välein edellisestä. (Kuitenkaan keskiviikkona 22.11.2017 ei sulkeudu mitään kierrosta, vaan silloin on mahdollisuus työstää isompaa tehtäväkierrosta pidempään.) Kaikki määräajat ovat näkyvillä A+:ssa.

Deadline!

Ensimmäinen kalmanlinja on jo 20.09.2017 Huomaa, että jo ensimmäisen kierroksen tehtäviin menee kyllä aikaa. Kannattaa varata noin tusinan verran tunteja kierroksen läpikäymiseen, mieluummin varmuuden vuoksi ylikin!

Tehtäväkierrokset 1–12 avataan heti kurssin alussa. Kierroksen 13 kurssipalautekysely avataan 12. kierroksen sulkeuduttua joulukuussa. Mikään ei estä suorittamasta tehtäväkierroksia hyvinkin nopeasti pois alta, jos osaat ja haluat (esim. aiemman ohjelmointikokemuksen perusteella). Kuitenkin henkilökunnan laatimat viikkokoosteet julkaistaan syksyn mittaan tasaisesti määräaikojen tahdissa. Niistä lisää alempana.

Pisteet ja tasot

Kunkin tämän oppimateriaalin luvun alusta löytyy merkintä sen pistearvosta: kirjain A, B, C tai S sekä luku, esim. "B50".

Kirjain kertoo mille tasolle tuo luku kuuluu:

 • A-tason tehtävät opettavat ja arvioivat kurssin vähimmäistavoitteisiin liittyviä asioita ja ovat kaikille pakollisia.
 • B-tason tehtävät eivät ole pakollisia mutta ovat erittäin suositeltuja kaikille, jotka aikovat ottaa jatkokursseja.
 • C-tason tehtävät ovat vapaaehtoisia mutta hyödyllisiä ja tarkoitettu niille, jotka haluavat oppia mahdollisimman paljon. Monet niistä ovat myös oikein kivoja.

Tasokirjaimen perässä on enimmäispistemäärä, jonka kyseisestä luvusta yhteensä voi saada. Esimerkiksi tämän esittelyluvun alussa lukee "A5", joten sen lukemalla ja siihen liittyvään pieneen tehtävään oikein vastaamalla saa viisi A-tason pistettä. Tehtävä on tuolla alempana.

Työläämmistä tehtävistä saa yleensä enemmän pisteitä kuin vähemmän työläistä saman tason tehtävistä. Korkeampien tasojen tehtävät eroavat alempien tasojen tehtävistä aihepiireiltään, työmäärältään ja/tai vaikeusasteeltaan.

Alla on kaavio tehtävien sijoittumisesta kierroksille. Kuten siitä huomaat, A-pisteitä on tarjolla vain ensimmäisillä kierroksilla ja C-pisteitä vasta viimeisillä. Käytännössä siis kurssin pakollinen osa tulee suoritettua syyslukukauden alkupuolella.

../_images/materiaalin_rakenne.png

Kaaviosta käy ilmi sekin, että materiaalissa on enemmänkin kierroksia kuin 13. Nuo myöhemmät kierrokset liittyvät keväiseen kurssiin CS-C2120 Ohjelmointistudio 2, joka jatkaa suoraan siitä, mihin tämä kurssi päättyy.

Tehtävien palauttaminen ja automaattinen arviointi

Osaan tehtävistä voit vastata suoraan selaimessa materiaalia lukiessasi. Osaan tehtävistä taas kirjoitat vastauksen selaimen ulkopuolella erilliseen tiedostoon tai tiedostoihin. Viimeksi mainitut tehtävät ovat yleensä ohjelmointiharjoituksia, joissa luot itse ohjelman tai muokkaat annettua ohjelmaa. Nämäkin tehtävät palautetaan selaimen avulla; palautuslomakkeet löytyvät oppimateriaalin sisältä.

Kustakin ohjelmointitehtävästä saat jonkin määrän pisteitä ensisijaisesti sen perusteella, toimiiko tehtävän ratkaisuksi laatimasi ohjelma tehtävänannon mukaisesti. A+ arvioi lähes kaikki tehtävät automaattisesti ja antaa niistä välittömän palautteen. A+:n tarkastus on pikkutarkka, joten sinulta edellytetään huolellisuutta. Toisaalta A+ on valmiina 24h/d, nopea ja tasapuolinen.

Eräissä kurssin loppupään tehtävissä assistentit arvioivat ratkaisut ilman A+:n apua. Tästä mainitaan niissä tehtävissä erikseen.

Useimmilla tehtävillä on tietty määrä kertoja, jonka sen voi enintään palauttaa. Erillistiedostoissa palautettavien ohjelmointitehtävien kohdalla tämä luku on kymmenen, monivalintatehtävien ja vastaavien pikkutehtävien kohdalla useimmiten kolmesta viiteen. Paras ennen määräaikaa tehty palautus jää voimaan.

Tehtävien esimerkkiratkaisut julkaistaan A+:ssa aina välittömästi kunkin kierroksen sulkeutumisen jälkeen.

Tämä ei ole vitsi

Varaudu tekemään töitä! Ajoissa!

Valtaosa harjoitustehtäväpisteistä tulee soveltavista tehtävistä, joissa laadit itse ohjelmia. Näihin tehtäviin menee huomattavan paljon aikaa. Tehtäviä ei kannata jättää deadlinea edeltävään iltaan, tai aikataulun kanssa käy helposti hyvinkin köpelösti. Silmäile tehtäväkierroksia etukäteen, laadi ajankäyttösuunnitelma ja aloita mahdollisimman aikaisin.

Tehtäväpisteiden vahvistaminen ja lukukohtainen palaute

Tämän sivun ja kaikkien muidenkin kurssimateriaalin lukujen lopuissa on palautelomake. Näihin lukukohtaisiin lomakkeisiin vastaaminen on pakollinen osa kurssia: tehtäväpisteet luvusta eivät tule voimaan ennen kuin olet vastannut lukukohtaiseen palautelomakkeeseen!

Homma toimii näin:

 1. Luet luvun ja teet siihen liittyvät tehtävät. A+ arvioi vastauksesi ja ilmoittaa, paljonko pisteitä olet saamassa.
 2. Täytät lukukohtaisen palautelomakkeen. Kaikissa luvuissa, joista pisteitä on tarjolla, sinulta pyydetään palautteena ainakin arviota käyttämästäsi ajasta; voit myös antaa sanallista palautetta. Tällä on sama määräaika kuin kierroksella muutenkin!

Pistetilannesivusi A+:ssa osaa huomioida myös palautelomakkeet. Sivulta näkyy, jos jokin lukukohtainen palautelomake on täyttämättä.

Kysymykset ja palaute huomioidaan!

Toivottavasti kirjoitat sanallista palautetta mahdollisimman monesta luvusta. Palautteen ei tarvitse olla mielipide vaan se voi olla myös jokin kysymys kurssin sisällöstä, pohdinta omasta oppimisesta tms.

Emme suinkaan heitä kysymyksiäsi ja kommenttejasi Mappi Ö:hön. Luemme ne kaikki ja käytämme niitä kurssin aikana sekä tulevien kurssiversioiden suunnittelussa.

Yleiset ja muuten mielenkiintoiset kysymykset poimitaan (anonyymisti) viikkokoosteisiin, joita julkaistaan kurssimateriaalin yhteydessä. Viikkokoosteiden materiaalina on palautteita aiemmiltakin vuosilta.

Viikkokooste julkaistaan aina tehtäväkierroksen sulkeuduttua. Koosteissa vastataan opiskelijoiden lähettämiin kysymyksiin ja selvennetään aiheita, joista on pyydetty lisäselvennystä. Joskus myös käydään läpi muita ajankohtaisia kurssiasioita.

Tehtäväpisteet ja arvosana

Kurssiarvosana (0–5) määräytyy tehtävien perusteella.

 • Tekemällä melkein kaikki A-tehtävät saat ykkösen.
 • Kakkonen ja kolmonen edellyttävät myös B-tehtävien tekemistä.
 • Tekemällä vielä lisäksi C-tehtäviä saat nelosen tai viitosen.

Sama tarkemmin taulukossa:

Arvosana Taso A Taso B Taso C Kuvaus
1 1800 Vähimmäistavoitteet saavutettu.
2 1900 400  
3 1900 875 Vastaa suunnilleen jatkokursseille riittävää osaamistasoa.
4 1900 875 350  
5 1900 875 600 Tätä enempää pisteitä ei tarvitse viitoseen.
maksimi 2005 975 700 Eli ihan jokaista pistettä joka tehtävästä ei tarvitse kerätä.

Esimerkiksi saadaksesi kurssiarvosanan 4 sinun pitää siis tehdä:

 • vähintään 1900 pisteen edestä A-tason tehtäviä...
 • sekä vähintään 875 pisteen edestä B-tason tehtäviä...
 • sekä vähintään 350 pisteen edestä C-tason tehtäviä...

(Lisäksi pitää täyttää lukukohtaiset palautelomakkeet niistä luvuista, joista teit tehtäviä, ja kurssipalautekysely joulukuussa.)

Tehtäväarvosana muodostuu hieman mutkikkaasti, mutta onneksi löydät ajantasaisen raportin osasuorituksistasi pistetilannesivultasi.

Jos A-pisteitä puuttuu, voi niitä korvata "yksi yhteen" -tyyppisesti B- tai C-pisteillä. Jos B-pisteitä puuttuu, niitä voi korvata C-pisteillä. Pistetilannesivusi osaa näyttää tällaiset korvaamiset automaattisesti.

Tentti (vain Aallon ulkopuolisille opiskelijoille)

Jotta kurssista voi saada yliopiston kurssisuorituksen, täytyy osallistua kurssin loppupuolella kokeeseen eli tenttiin. Tentti voidaan tehdä joko muussa oppilaitoksessa, jossa osallistuja opiskelee, tai Aalto-yliopiston tiloissa. Omassa oppilaitoksessa suoritettavaa koetta varten tarvitaan "kotikoulusta" vastuuhenkilö, joka voi valvoa suorituksen ja toimittaa tenttipaperit Aaltoon. Tarkempi ohjeistus tästä julkaistaan myöhemmin syksyllä.

Jos haluat vain oppia ohjelmointia eikä tarvetta yliopiston kurssimerkinnälle ole, ei tenttiä tarvita.

Parityöstä

Harjoitukset on tarkoitettu pareittain tehtäviksi.

Yksinkin on lupa tehdä, jos haluaa, mutta yhteistyössä joutuu ja pääsee kommunikoimaan parin kanssa ja jäsentämään ajatuksiaan paremmin. Keskustelu on yksi tärkeä oppimisen muoto. Yksi havaitsee virheitä, jotka toiselta jäivät huomaamatta. Sosiaalinen paine estää liian laiskottelun.

Harjoitukset saa tehdä yksin tai pareittain.

Suosittelemme parityötä, jos sinulla on siihen mahdollisuus. Yhteistyössä joutuu ja pääsee kommunikoimaan parin kanssa ja jäsentämään ajatuksiaan paremmin. Keskustelu on yksi tärkeä oppimisen muoto. Yksi havaitsee virheitä, jotka toiselta jäivät huomaamatta. Sosiaalinen paine estää liian laiskottelun.

Aiemman vuoden kurssilainen kommentoi:

Parityöskentely helpotti kurssin suorittamista huomattavasti. Parin kanssa erinäisiä asioita tuli pohdittua, ja omaa ratkaisua piti perustella, esim. miksi joku koodinpätkä toimii.

Parityöllä tarkoitamme siis materiaaliin perehtymistä ja tehtävien tekemistä yhdessä. Tehtävien tai kierrosten jakaminen osiin kaverin kanssa on kiellettyä.

Tehtävää palauttaessasi valitse, palautatko tehtävän yksin vai parin kanssa. Paria voi vaihtaa kurssin aikana mutta ei kesken yksittäisen tehtävän. Kun olet kerran palauttanut jonkin tehtävän joko yksin tai tietyn parin kanssa, niin mahdolliset myöhemmät korjauspalautukset samasta tehtävästä pitää tehdä samalla kokoonpanolla.

Kurssimateriaalin lukujen lopuissa olevat palautekyselyt ovat henkilökohtaisia, eli niihin ei voi tehdä paripalautusta. Kurssin lopussa järjestettävä palautekysely on myös henkilökohtainen.

Kannattaa etsiä työpari heti kurssin alussa. Voit käyttää apuna kurssin sähköisiä keskustelufoorumeita (ks. alempaa). Aiemmalta osaamistasoltaan sinua vastaava pari lienee paras vaihtoehto.

Pareittain työskennellessä tarkoitus on, että pari ratkaisee ohjelmointitehtävät yhdessä. Pohtikaa ja keskustelkaa. Laatikaa ohjelmia yhdessä päättämällänne tavalla; kumpikin vuorollaan voi toimia kirjurina. Molempien työparin jäsenten on oltava perillä kaikista parin tuottamista ratkaisuista.

Moni on kurssin yksinkin suorittanut, joten ei parityö ehdoton edellytys onnistumiselle ole.

Myös isommalla porukalla opiskelu ja ajatustenvaihto on sallittua, kunhan kukin pari tai opiskelija tuottaa omat ratkaisunsa. Esi-isäsikin kertoo:

Sitä yhteisön fiilistä, kun kaikki istuu 6h pöydän ympärillä samaa tehtävää tekemässä. Ryhmässä kyllä oppii parhaiten!

Jos säpsähdit mainintaa kuuden tunnin tehtävästä, niin voit lohduttautua sillä, että sellaisia on luvassa vasta myöhemmin. Pienemmistä lähdetään liikkeelle. Yhteistyössä on silti voimaa.

Itsestäänselvyyksiä

Harjoitustehtävien ratkaisujen tai niiden merkittävien osien kopiointi toisilta opiskelijoilta tai muualta ei ole sallittua. Samoin kiellettyä on pisteiden hankkiminen yrittämällä harhauttaa automaattista tarkastusjärjestelmää.

Kopioimisella ja muilla väärinkäytöksillä on seuraamuksia, ja opiskelijoiden kirjoittamia ohjelmia tutkitaan myös tässä mielessä.

Opiskelun tueksi: harjoitusryhmät, keskustelufoorumit ym.

Oppimateriaaliin ja sen sisältämiin tehtäviin paneutumisessa kunkin opiskelijan oma panos on keskeinen. Tuemme kuitenkin opiskelua usealla eri tavalla. Viikkokoosteet jo tulivat mainittua yllä; lisäksi tarjolla on runsaasti harjoitusryhmiä, muutama luento sekä sähköisiä foorumeita.

Harjoitusryhmät

Kurssin assistentit eli assarit päivystävät harjoitusryhmissä Aalto-yliopistolla Espoossa kaikkina arkipäivinä kurssin aikana. Tarkempi aikataulu ja paikat löytyvät erilliseltä sivulta. Osa ryhmistä on avoimia myös MOOC-opiskelijoille (jotka pääsevät fyysisesti paikalle).

Kurssin assistentit eli assarit päivystävät harjoitusryhmissä Maarintalolla kaikkina arkipäivinä kurssin aikana.

Ensimmäinen harjoitusryhmävuoro on heti ensimmäisen kurssin avaavan luennon jälkeen. Näitä assaripäivystyksiä järjestetään kymmeniä tunteja viikossa. Tarkempi aikataulu ja paikat löytyvät erilliseltä sivulta.

Harjoitusryhmiin ei ole erillistä ilmoittautumista, vaan voit käydä niissä vapaasti. Ryhmissä ei myöskään ole tiettyä asialistaa, jonka kaikki käyvät läpi samaan tahtiin. Voit tulla ryhmään lukemaan materiaalia ja tekemään tehtäviä omaan tahtiisi ja kysyä assarilta, kun et omin neuvoin pääse eteenpäin.

Osassa harjoitusryhmistä saat neuvontaa myös ruotsiksi. Nämä ryhmät on merkitty viikkoharjoitussivulle.

Luennot

Kurssilla on kolme luentoa, jotka on tarkoitettu lähinnä Aallon paikallisille opiskelijoille. Ne eivät ole välttämättömiä, ja verkossa oleva oppimateriaali kattaa kurssin koko sisällön. Tarkemmat tiedot ja luentomateriaali löytyvät erilliseltä luentosivulta.

Kurssilla on kolme luentoa:

 • Ke 13.09.2017 on avausluento, joka esittelee kurssin käytäntöjä sekä ohjelmoinnin perusteita ja työkaluja.
 • Seuraavalla viikolla on luento toisen kierroksen pääteemasta (olio-ohjelmointi).
 • Joulukuussa on kurssin päätöstilaisuus: ihmetellään opiskelijoiden laatimia hienoja ohjelmia, jaetaan pieniä palkintoja virtuaalirobottiturnauksen voittajille ja esitellään jatkokursseja.

Tarkemmat tiedot luentosivulla.

Keskustelua ja uutisia: Piazza

Piazza on WWW-selaimessa toimiva keskustelufoorumi, jossa kurssillamme on oma palsta. Piazzassa voit esimerkiksi kysyä asioita henkilökunnalta tai muilta opiskelijoilta. Vastaus tulee yleensä viimeistään vuorokauden päästä. Tällä foorumilla voit myös käydä muuta kurssiin liittyvää keskustelua. Henkilökunta julkaisee Piazzassa ajankohtaistiedotteita (jotka tulevat myös kurssin etusivulle A+:ssa).

../_images/piazza.png

Lomake uuden kysymyksen kirjoittamiseen Piazzassa.

Pääset Piazza-järjestelmään A+:n valikon linkistä. Suora osoite on tämä:

Jotta Piazza tulee heti edes vähän tutuksi, tehdään pieni harjoite.

A+ esittää tässä kohdassa tehtävän palautuslomakkeen.

Tarkista myös Piazza-asetuksesi!

Kuten etsimässäsi viestissäkin mainittiin, kannattaa käydä tarkistamassa Piazza-asetukset oikean yläkulman rataskuvakkeesta. Voit kyllä jättää tämän tekemättäkin, mutta silloin Piazza lähettää sinulle oletusarvoisesti varsin lyhyin väliajoin sähköposti-ilmoituksia uusista viesteistä kurssifoorumilla. Asetuksista voit esimerkiksi harventaa ilmoitustahtia.

Piazza-etiketti

Ennen kuin kirjoitat uuden kysymyksen Piazzaan, katso Piazza-etiketti.

Vaihtoehtoinen keskustelukanava: Slack

Piazza on kurssin ensisijainen keskustelupalsta ja paikka esittää tehtäviin liittyviä kysymyksiä, mutta Piazzan ohella kurssilla on myös Slack-palvelussa ryhmä nimeltä ohjelmointi1, jolla käydään reaaliaikaista keskustelua kurssiin liittyen. Kanavalla ei ole virallista henkilökuntapäivystystä, mutta osa kurssihenkilökunnasta ja opiskelijoista hengailee siellä ja vastauksia lyhyihin kysymyksiin on mahdollista (takeettomasti) saada nopeastikin.

Katso tarkemmat liittymisohjeet Slack-ohjeesta.

Henkilökunta

Vastaava opettaja TkT Riku Linna

../_images/riku_linna.jpg

Riku

Riku on vastuussa kurssin järjestelyistä syksyllä 2017.

Riku on tavattavissa erikseen sähköpostitse sopimalla.

Sähköposti: riku.linna@aalto.fi

Pääassistentti TkK Timi Seppälä

../_images/timi_seppala.jpg

Timi

Timi vastaa assistenttien ohjauksesta, kurssin teknisestä ylläpidosta A+-järjestelmässä sekä muista käytännön asioista yhdessä Rikun kanssa.

Timi on tavattavissa vetämiensä harjoitusryhmien yhteydessä ja erikseen sähköpostitse sopimalla Tietotekniikan talon huoneessa 145.

Sähköposti: timi.seppala@aalto.fi

Oppimateriaalivastaava TkT Juha Sorva

../_images/juha_sorva.jpg

Juha

Juha on suunnitellut kurssin. Hän on laatinut sen verkko-oppimateriaalin tehtävineen ja vastaa sen kehittämisestä.

Sähköposti: juha.sorva@aalto.fi

Assistentit

Edellä mainittujen lisäksi kurssin henkilökuntaan kuuluu 17 assaria: Emma Ahonen, Miro Aurela, Anton Eriksson, Silvia Geier, Henri Gröhn, Alex Hämäläinen, Emma Honkamaa, Alpi Jokinen, Tuomas Koskinen, Tuuli Metsäkoivu, Nicholas Mylläri, Valtteri Nurminen, Samuel Piirainen, Ilona Rahnasto, Anna-Maija Rauramaa, Juho Rinta-Paavola ja Perttu Yli-Opas.

Assarit auttavat opiskelijoita harjoitusryhmissä. He myös arvostelevat osan harjoitustehtävistä sekä hoitavat sekalaisia muita tehtäviä. Kunkin assarin harjoitusryhmäajat löytyvät harjoitusryhmäsivulta.

Edellä mainittujen lisäksi kurssin henkilökuntaan kuuluu 17 assistenttia. "Assarit" auttavat opiskelijoita harjoitusryhmissä Aalto-yliopiston tiloissa. He myös arvostelevat osan harjoitustehtävistä sekä hoitavat sekalaisia muita tehtäviä. Kunkin assarin harjoitusryhmäajat löytyvät harjoitusryhmäsivulta.

Avoimen kurssin henkilökunta

../_images/otto_seppala.jpg

Otto

Kurssista tarjotaan samanaikaisesti myös puhtaasti verkossa järjestettävä versio, MOOC, joka on avoinna muillekin kuin Aallon omille opiskelijoille. Avoimen kurssiversion opettajat ovat Otto Seppälä (otto.seppala@aalto.fi) ja Juha Sorva (juha.sorva@aalto.fi). Sen järjestämiseen osallistuvat myös assistentit Teemu Lehtinen, Timi Seppälä, Emma Ahonen, Perttu Yli-Opas, Samuel Piirainen, ja Valtteri Nurminen.

Tänä vuonna Otto pitää myös Aallon kurssiin kuuluvat luennot, joihin myös MOOCilaiset ovat tervetulleita.

Kurssista tarjotaan samanaikaisesti myös puhtaasti verkossa järjestettävä versio, MOOC, joka on avoinna muillekin kuin Aallon omille opiskelijoille.

Avoimen kurssin opettajat ovat Otto Seppälä ja Juha Sorva. Otto vastaa avoimen kurssiversion erityisjärjestelyistä, ja häneen voi olla yhteydessä asioissa, jotka liittyvät MOOC:in suoritusmerkintöihin tms.: otto.seppala@aalto.fi

Tervetuloa vielä kerran!

Me kurssihenkilökunnan jäsenet pyrimme näkemään vaivaa, jotta kurssi onnistuisi. Toivottavasti jaksat myös panostaa kurssiin, vaikka se onkin työläs ja haastava!

Yhteenvetoa

 • Kurssin pakolliset osasuoritukset ovat: harjoitustehtävät, lukukohtainen palaute sekä kurssipalautekysely.
 • Kurssimateriaaliin perehtyminen ja siinä olevien harjoitusten tekeminen on ylivoimaisesti tärkein kurssin osa.
  • Kurssiarvosana tulee suoraan harjoitustehtävien perusteella, kunhan palauteosiot on hoidettu. Ensimmäinen palauteosio on tuossa alla.
  • Kurssi tähtää käytännön ohjelmointitaidon kehittämiseen. Valtaosa tehtäväpisteistä tulee soveltavista ohjelmointitehtävistä.
 • Harjoitusryhmät, keskustelufoorumit, luennot ja viikkokoosteet tukevat tehtävien tekemistä.
 • Ensimmäinen deadline on pian!
 • Etsi itsellesi työpari.
 • Tämän materiaalin kierrokset 1–13 liittyvät Aallon Ohjelmointi 1 -kurssiin, joka tarjotaan avoimena nimellä Ohjelmoinnin MOOC.
 • Kurssin pakolliset osasuoritukset ovat: harjoitustehtävät, lukukohtainen palaute sekä kurssipalautekysely. Virallisen todistuksen saaminen MOOC-kurssista edellyttää lisäksi tentin läpäisyä.
 • Kurssimateriaaliin perehtyminen ja siinä olevien harjoitusten tekeminen on ylivoimaisesti tärkein kurssin osa.
  • Kurssiarvosana tulee suoraan harjoitustehtävien perusteella, kunhan palauteosiot on hoidettu. Ensimmäinen palauteosio on tuossa alla.
  • Kurssi tähtää käytännön ohjelmointitaidon kehittämiseen. Valtaosa tehtäväpisteistä tulee soveltavista ohjelmointitehtävistä.
 • Keskustelufoorumit tukevat tehtävien tekemistä. Tarjolla on myös viikkokoosteita sekä Aallossa paikallisesti harjoitusryhmiä ja luentoja.
 • Ensimmäinen deadline on pian kurssin alun jälkeen!

Palaute

Huomaathan, että tämä on henkilökohtainen osio! Vaikka olisit tehnyt lukuun liittyvät tehtävät parin kanssa, kirjoita palaute itse.

Palautusta lähetetään...

Palautus on vastaanotettu.